Nabídka pro kluby ČBF – návštěvy na školách a ukázkové semináře v klubech

V loňském roce odstartovaly dva projekty České basketbalové federace, při kterých naše týmy vyjížděly do základních škol (projekt Road Show), nebo v rámci jejich tréninkových hodin do basketbalových klubů ČBF (Car Team ČBF). Oba projekty pokračují i v letošním roce a pro případné zájemce přinášíme níže podrobnější informace.  

 1. Road Show CBF

Po českých základních školách se v loňském roce rozjela basketbalová Road Show. Společně jí připravily Český olympijský výbor a Česká basketbalová federace. Do dnešního dne jsme navštívili 19 ZŠ po celé ČR.  V rámci sportovního dopoledne jsou pro děti prvního stupně základních škol připraveny různé aktivity na rozvoj jejich motorických schopností a dovedností (netradiční stanoviště, překážkové dráhy, štafetové hry, střelecké soutěže o ceny).

Předseda Komise basketbalu dětí a mládeže Jiří Novotný o projektu říká: „I vzhledem k ohlasu škol z loňského roku bychom rádi v projektu letos pokračovali. Chceme však daleko více do dění zapojit basketbalové kluby, tak, aby samotná návštěva na základní škole nebyla pouze prezentací basketbalu, ale měla i další význam. Naskýtá se dobrá příležitost pro navázání, či zlepšení spolupráce mezi klubem a danou základní školou. Klub vybere základní školu a dodá jednoho až dva trenéry, kteří s námi na školu přijedou. Trenéři si mohou přinést na akci náborové letáky klubu, oslovit a pozvat děti na jejich tréninky. Díky osobnímu kontaktu s řediteli a učiteli TV na prvním stupni lze však snáze domluvit další možné aktivity a spolupráci. Ať již jde o možnost návštěvy během konaných třídních schůzek, vedené kroužky v družinách, či například zřízení školních přípravek.“

Prezentace k Road Show CBF ZDE

V případě, že vás projekt zaujal a měli byste zájem o akci na vámi doporučené základní škole, neváhejte a pište na email: jnovotny@cbf.cz

 

 2. CAR TEAM ČBF

Hlavním cílem projektu, který vznikl spoluprací Metodické komise a Komise basketbalu dětí a mládeže, bylo předat trenérům přípravek a minižactva podněty a impulsy k vedení tréninkového procesu. Do dnešního dne bylo uskutečněno více jak 20 tréninkových seminářů přímo v basketbalových klubech.

Dva týmy zkušených lektorů (Milan Horák a Jan Hrabík pro Čechy, Radka Czudková a Kamil Vajda pro Moravu) jsou opět připraveny vyjíždět do basketbalových klubů v regionech a v rámci těchto seminářů seznamovat účastníky s problematikou sportovní přípravy nejmladších věkových kategorií. Kromě teoretických východisek (jaká věková specifika dětí je třeba zohledňovat), jsou připraveny zejména praktické ukázky na hřišti (náměty pro úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou část tréninkové jednotky).

 

Předseda Metodické komise Tomáš Kaprálek o projektu říká: „Car Team považujeme za velmi důležitou podporu pro trenéry, kteří se věnují dětem v přípravkách a v kategoriích minibasketbalu. Chceme jim ukázat, co vše je možné s nimi dělat, jak to dělat a především proč to dělat. V mladším školním věku si děti vytváří základní návyky, a proto se v tomto období také velmi často rozhoduje o tom, jaký vztah si dítě ke sportu vybuduje. Osobnost trenéra a jeho způsob vedení tréninkového procesu v tomto rozhodování hraje jednu z klíčových rolí.“ Jiří Novotný, vedoucí Komise mládeže jej doplňuje: „Jedním ze specifik tohoto projektu je, že zatímco u klasického trenérského semináře míří trenéři za seminářem a lektory do jednoho určeného místa konání, v tomto projektu jede tým lektorů naopak za trenéry do jejich klubů. Kromě trenérů místních klubů jsou vřele zváni i učitelé TV lokálních základních škol, či trenéři basketbalových klubů z blízkého okolí.“

V případě, že vás projekt zaujal a měli byste zájem o návštěvu lektorského Car Teamu u vás v klubu, neváhejte a pište na email: jnovotny@cbf.cz

Další podrobnosti Vám budou upřesněny, avšak podmínkou návštěvy je pomoc s organizačním zajištěním semináře (hráči/hráčky, tréninkové a technické pomůcky).