Nová pravidla - Odpovídáme na nejčastěji kladené dotazy

Vážení,
vzhledem ke skutečnosti, že se množí dotazy týkající se nových pravidel minibasketbalu, níže zveřejňujeme odpovědi na ty nejčastěji kladené.

6.2. Pravidlo obranných 3 vteřin

-  platí, pokud je míč v přední části hřiště družstva majícího míč pod kontrolou.
- Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném území.
 

OTÁZKA: Pojem svého útočníka jaksi ztrácí význam, např. když jeho útočník (z hlediska osobní obrany) je po celou dobu útoku na pravé straně mimo vymezené území (bráno pohledem dle osy hřiště), zatímco obránce je celou dobu útoku na straně levé.

ODPOVĚĎ: Úplně Vám nerozumím, bavíme se o osobní obraně, tudíž každý útočník má svého obránce, který by se po celou dobu útoku měl pohybovat právě jen s ním.

 

Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném území.

OTÁZKA: Znamená to tedy, že:
- pohybovat se obránce ve VÚ bez svého útočícího hráče může? Útočné tři vteřiny jsou z tohoto hlediska definovány jinak.
- Jak je nahlíženo na situaci, kdy si střední rozehrávač pošle ostatní hráče k bočním čarám, svého obránce zatlačí od horního oblouku do VÚ a ten tam stojí odstoupený na více jak paži, více jak 3 sekundy? Je to porušení pravidla 6.2.?

ODPOVĚĎ: Jak je napsáno v pravidlech: Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny pouze pokud nemá na dosah délky paže svého útočníka. To co popisujete je klasické 1 na 1 a snaha je, aby obránce byl na délku paže, samozřejmě.  Jde nám především o vymýcení ucpané bedny, takže nejprve by měl být hráč upozorněn- ven z bedny ke svému hráči. Pokud nastane situace 1 na 1 a odstoupení bude větší, je to opravdu dle situace.

-Porušení tohoto pravidla je přestupkem, který se bude trestat střelbou jednoho trestného hodu a následným vyhazováním ze zámezí. 

 OTÁZKA: Přestupkem se zde rozumí, že bránícímu hráči je připsán faul, který se započítává do jeho maximálně 5-ti možných faulů jako hráče? Znamená to tedy, že při výše popsané situaci je obránce po pátém opakování této situace vyloučen?

ODPOVÉĎ: Přestupkem se nerozumí faul a nikam se nezaznamenává, tudíž není ani možnost vyloučení.

OTÁZKA: Co se rozumí následným vyhazováním ze zámezí?  Kdo vyhazuje? Odkud se vyhazuje?

ODPOVĚĎ: Vyhazuje útočící družstvo z půlky. Postupuje se stejně jako při TCH (hráči nezaujímají místa pro doskok a útočící družstvo pokračuje ve hře).

OTÁZKA: Co pravidlo 24 vteřin, jak bude v této situaci uplatněno?

ODPOVĚĎ: Nastaví se 14 vteřin (v případě, že bylo méně než 14 vteřin). Pokud bylo více než 14 vteřin, nechává se dohrát.

7. Zákaz používání clon

V kategorii nejmladších a mladších mini je zakázáno clonění. Porušení tohoto pravidla se bude posuzovat jako útočný faul a stejně bude i trestáno.

 Zde je nejasností a otázek nejvíce. Jedná se o útočný faul hráče, který svým pohybem přistupuje a staví klasickou clonu, a to jak k hráči s míčem, tak k hráči bez míče - OK.

OTÁZKA: Jak se ale bude nahlížet na statickou clonu, kdy hráč (ať s míčem nebe bez míče) svého obránce navede na stojícího spoluhráče (či dvojici)? Je to rovněž zakázané clonění, a kdo bude ev. postihnut?

ODPOVÉĎ: Zde je to těžké. Jde nám o to, aby v minibasketbalu zvládli všichni hru 1 na 1 bez výpomoci. V případě který uvádíte je na posouzení rozhodčího, zda hráč který cloní, skutečně clonil - ale pouze se nepostavil do pozice clony nebo zda se jen připletl a útočník, který na něho navedl svého obránce, pouze vniká do „plných“. V tom případě bych to viděl jako neodpískatelné. Nicméně rozhodčí by měl hráče onoho útočníka upozornit, že takovéto navádění – úmyslné- bude nadále pískáno jako faul jeho spoluhráče.   

OTÁZKA: Na závěr mám pak ještě dotaz. Může oblastní řídící orgán vydat svá pravidla minibasketbalu, či svůj výklad of. pravidel pro minibasketbal, s platností pochopitelně jen pro jeho oblastní soutěže?  

ODPOVÉĎ: Je to možné a částečně jsem to zmiňoval v onom emailu oblastem, který se týkal např. starších hráčů či mixovaných družstev. Pokud byste měli ještě další odchylky, budu velice rád, pokud se budeme vzájemně informovat a spolupracovat tak, aby se minibasketbal rozvíjel co nejlépe.

 

Lukáš Zajíček
předseda ČAMB