Pomáhají už od mládí

Prvotní myšlenka vznikla a byla realizována již při Národním finále U11 chlapců v Pelhřimově v roce 2013, kdy jsme chtěli alespoň částečně pomoci těžce tělesně postiženým dvojčatům, což se myslím vybranou částkou 30.000,- Kč povedlo. Tato podpora měla velký ohlas i mezi širokou veřejností a ve městě Pelhřimov náš klub jasně ukázal, že výchovu hráčů nebereme pouze po sportovní stránce.

 

A letos?

O charitativní akci KKP jsme věděli z televizních přenosů, z webu ČBF, z upoutávek na ČT Sport. Ani chvíli jsme neváhali a chtěli jsme i letos podpořit dobrou věc. Rozhodli jsme se prostředky věnovat pro Speciální základní školu Komenského v Pelhřimově, která vychovává a stará se o mentálně postižené děti.

 

Kdo všechno podpořil letošní ročník?

Výsledek akce opět překonal naše očekávání. Do akce KKP se zapojili fanoušci, rodiče hráčů, delegáti ČBF, rozhodčí, trenéři... Prostě téměř všichni, kdo přišeli fandit basketbalu při MČR U13 do pelhřimovské sportovní haly. Ohlašování sponzorů jednotlivých utkání a zveřejnění částky mělo vždy mohutný aplaus. Atmosféra byla fantastická!

 

Takže s akcí KKP panuje u Sojek spokojenost. I s vybranou částkou?

Celkově jsme s akcí KKP velice spokojeni. Nejen s tím, že vybranou částkou pomůžeme mentálně postiženým dětem a jejich učitelkám s nákupem tolik potřebných kompenzačních pomůcek, ale také s velmi pozitivní reakcí všech zúčastněných, čemuž odpovídá celkově vybraná částka 30.000,- Kč. Tím se nám podařilo vyrovnat částku z roku 2013. To je velice potěšující. Šek na tuto částku byl předán při slavnostním zakončení MČR U13 paní ředitelce ZŠ Komenského v Pelhřimově Mgr. Nelle Slavíkové.

 

Vy jste ale při MČR nepořádali pouze KKP, ale i řadu doprovodných akcí na web – rozhovory s trenéry, selfie... Jak náročné pro Vás bylo MČR po organizační stránce?

Náročné to bylo, ale každý kdo se zapojil a pomáhal nám, ať už v bufetu, pomocní rozhodčí, průvodci či další, do toho skutečně vkládal srdíčko a pomáhal tak vytvářet neskutečně pozitivní atmosféru mistrovství, které nám všem vynahradila únavu z organizace tak náročné akce.

 

Co všechno se při takovém MČR dá zvládnout?

Aktivním a stále aktualizovaným webem jsme chtěli nejen všem účastníkům, ale i fanouškům a rodičům hráčů, kteří se nemohli MČR U13 v Pelhřimově osobně zúčastnit co nejvíce přiblížit atmosféru v hale, na hřišti přenosy na TVCom, po utkáních krátkými rozhovory Na slovíčko trenére. Časově i organizačně takovéto aktivity samozřejmě náročné jsou, ale naštěstí máme kolem sebe hodně ochotných a schopných přátel, bez kterých by to v takovém to rozsahu nešlo zajistit.

 

Máte na svou práci zpětnou vazbu?

Reakce jsme dostávali již v průběhu a také následně po ukončení turnaje. Pro nás je potěšující, že byly a jsou pozitivní. Hráči, trenéři i fankluby týmů byli spokojeni. K této atmosféře přispěli také svou aktivní prací delegáti ČBF, ČAMB a všichni rozhodčí, jejichž velmi dobré výkony přispěli k hladkému průběhu turnaje.