Pozvánka na volební VH ČAMB

 která se bude konat ve středu 18.10.2017, od 17.00

v hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice (I.patro)

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a programu VH
  2. Schválení volebního řádu                               
  3. Volba pracovního předsednictva
  4. Volba návrhové, mandátové a volební komise
  5. Zpráva výboru za uplynulý rok a volební období 2014-2016
  6. Zpráva o hospodaření a schválení rozpočtu
  7. Diskuse
  8. Volba nového výboru ČAMB pro další funkční období 2017-2020 (všechna kola)
  9. Vyhlášení výsledků voleb nového výboru ČAMB
  10. Schválení návrhu usnesení, závěr

Petr Čeněk
předseda ČAMB

 

Podklady k VH ČAMB 2017