Programy podpory basketbalových klubů-nové znění i programy

Česká basketbalová federace představuje 5 rozvojových programů. Kromě již zavedených finančních dotací na akce pro školy, turnaje či kempy minibasketbalu a materiální podpory (Stahovací koše, projekt Baby Basket a Start Up program) představujeme programy podpory, jejichž cílem je pomoc k rozšíření členské základny – získání nových dětí pro basketbal a celkovému rozvoji basketbalu v České republice. 

Oddíly, které o podporu zažádají a splní všechny podmínky, mají možnost posílit své oddílové rozpočty, či zlepšit své materiální vybavení.

Do programů podpory se mohou přihlásit všechny členské oddíly ČBF, které splní podmínky stanoveny přímo u jednotlivých programů. Všechny podkladové materiály (přihláška + příslušné přílohy) se zasílají pouze elektronicky na e-mail uvedený ve znění jednotlivých programů.

 

Pro kalendářní rok 2019 a nadcházející sezónu 2019/20 jsou vypsány následující programy podpory:

Program 1 - Příspěvky na trenéry pro vedení kroužků na školách

Program 2 - Podpora větších náborových akcí klubů

Program 3 - Materiální podpora klubů

Program 4 - Finanční podpora klubů

Program 5 - Metodická podpora klubů

Program č.1: PŘÍSPĚVKY NA TRENÉRY PRO VEDENÍ KROUŽKŮ NA ŠKOLÁCH

Záměrem podpory je zlepšení komunikace oddílů se školami v jejich spádové oblasti tak, aby mohl oddíl prezentovat basketbal přímo ve školách (klub dodá škole a družině trenéra na celoroční vedení kroužků).

Termín podání žádosti: 1.4. - 15.8.2019

 

Program č.2: PODPORA VĚTŠÍCH NÁBOROVÝCH AKCÍ KLUBŮ

Podpora je určena výhradně na organizaci větších náborových akcí, či sportovních dnů pro širší veřejnost (akce typu Ratolest Fest, Sporťáček, Dětské dny, Městské sportovní dny, či větší náborové akce klubu).

Termín podání žádosti: 1.4. - 15.8.2019

 

Program č.3: MATERIÁLNÍ PODPORA KLUBŮ

Materiální dovybavení hal a tělocvičen o zařízení pro plynulou regulaci výšky basketbalového koše, mobilní basketbalové koše, míče a další metodické pomůcky.

Termín podání žádosti: od 1.1. do 28.2.2019

 

Program č.4: FINANČNÍ PODPORA KLUBŮ

Záměrem je finanční podpora basketbalových klubů a aktivace jejich činnosti pro pořádání turnajů a kempů pro děti do 13 let věku. Příspěvek ČBF na úhradu nákladů vzniklých organizací minibasketbalových akcí (pronájmy hal, ceny pro děti, platby za stolek a rozhodčí).  

Termín podání žádosti: od 1.1. do 30.3.2019

 

Program č. 5: METODICKÁ PODPORA KLUBŮ

 

Programy podpory minibasketbalu jsou financovány z prostředků MŠMT.