Zrušení Národních finále a Festivalů 2020

Na základě zprávy z Výboru ČBF o ukončení soutěží řízených STK ČBF, s ohledem na rušené hromadné sportovní akce menšího, či většího významu a i s ohledem na predikci ohledně pomalých uvolňování současných restrikcí, rozhodl Výbor ČAMB, že se Národní finále a Festivaly 2020 v minibasketbalu neuskuteční.

 

Za Výbor ČAMB

 

Petr Čeněk
předseda ČAMB