MINIBASKETBALOVÁ DESATERA

Výbor ČAMB  si za jednu z hlavních priorit stanovil úkol, aby v minibasketbalu zavládlo přátelské sportovní prostředí. Z minibasketbalových hledišť by chtěl odstranit vulgarity, přehnané rodičovské ambice, ne vždy dostatečnou úctu k trenérům, rozhodčím i soupeřům. I proto sestavil minibasketbalová desatera, jejichž obsah se soustředí právě na odstranění těchto nešvarů. Desatera by měla zabránit neuspokojivému stavu chování fanoušků-rodičů při minibasketbalových kláních, současně by měla  vymezit roli trenéra a představit jeho správný  přístup, a to zejména k dětem. Dalšími důležitými body jsou stručné a jasné vytyčení nejdůležitějších zásad chování každého minibasketbalisty/ každé minibasketbalistky i celková snaha o vytvoření fair-play prostředí v českém minibasketbalu.

Očekáváme, že desatera výrazně přispějí ke zlepšení atmosféry nejen při minibasketbalových utkáních, ale  v celém minibasketbalovém prostředí.  

Pevně věříme, že si desatera najdou cestu ke každému z vás!

Desatera - verze na web

Desatero mladého basketbalisty/mladé basketbalistky
Desatero trenéra minibasketbalu
Desatero fanouška minibasketbalu

Desatera - verze pro tisk

Desatero mladého basketbalisty/mladé basketbalistky
Desatero trenéra minibasketbalu
Desatero fanouška minibasketbalu