Pravidla pro minibasketbal platná pro sezónu 2021/2022

 

1. Věkové vymezení

1.1.      Do kategorie staršího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2009 a mladší
1.2.      Do kategorie mladšího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2010 a mladší
1.3.      Do kategorie nejmladšího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2011 a mladší

2. Výška košů

2.1.      V kategorii staršího minižactva je výška obroučky nad zemí 305 cm.

2.2.      V kategoriích mladšího a nejmladšího minižactva je výška obroučky nad zemí 260 cm.

2.3.      Pro závěsné konstrukce u kategorie mladšího a nejmladšího minižactva se připouštějí desky rozměru 90 x 120 cm.

3. Velikost míčů

3.1.      Ve všech kategoriích minibasketbalu je určena velikost míče č.5. Obvod míče nesmí být menší než 68 a větší než 73 cm a váha nesmí být menší než 450 a větší než 500 g.

4. Hrací doba

4.1.      Ve všech kategoriích minibasketbalu je hrací doba 4 x 8 minut čistého času.

5. Střídání

5.1.      Ve všech kategoriích minižactva může každý hráč nastoupit pouze ve dvou čtvrtinách utkání. V každé čtvrtině označí zapisovatel zřetelně nastoupení do hry u každého hráče v zápise o utkání. Trenér družstva A dává tuto informaci zapisovateli vždy jako první.

5.2.      V případě, že družstvo má k dispozici již jen deset hráčů ke hře a dojde k povinnému střídání nebo ke zranění v první, druhé nebo třetí čtvrtině utkání, je povoleno trenérovi družstva buď střídat podle čl. 5.1. nebo dohrát tuto čtvrtinu s nižším počtem hráčů.

6. Zákaz zdvojování hráče s míčem

6.1.      Ve všech kategoriích minižactva je zakázaná těsná obrana hráče s míčem více než jedním obráncem (tzv. zdvojení).

6.2.      Porušení tohoto pravidla je přestupkem, míč bude přiznán k vhazování útočícímu družstvu nejblíže místu, kde došlo k přestupku.

6.3.      Za úmyslné porušení tohoto pravidla bude navíc uděleno trenérovi bránícího družstva varování. V případě opakovaného úmyslného porušení tohoto pravidla bude trenérovi bránícího družstva udělena technická chyba (zapsána jako „B“).

7. Osobní obrana

7.1.      Ve všech kategoriích minižactva jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu po celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží namítající strana důkazy komisi mládeže, která posoudí dodržování tohoto metodického předpisu a případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z porušení tohoto ustanovení nemohou být vyvozeny hrací důsledky.

8. Pravidlo obranných 3 vteřin

8.1.      Pravidlo platí, pokud je míč v přední části hřiště družstva majícího míč pod kontrolou.

8.2.      Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném území.

8.3.      Porušení tohoto pravidla je přestupkem, který se bude trestat střelbou jednoho trestného hodu a následným vhazováním ze zámezí. 

8.4.      Střelce trestného hodu určí trenér družstva a musí to být hráč, který byl v době přestupku na hřišti.
V zápise se trestný hod nezaznamenává obloučkem, ale ostrou svorkou na rozdíl od normální evidence trestných hodů.

9. Zákaz používání clon

9.1.      Ve všech kategoriích minižactva je zakázáno clonění. Porušení tohoto pravidla se bude posuzovat jako útočný faul a stejně bude i trestáno.

10. Další ustanovení

10.1.    Počet členů družstva

10.1.1.  Každé družstvo může být složeno nejvýše z 15 hráčů. Všichni tito hráči mohou nastoupit k utkání v souladu s pravidlem 5.1.

10.2.     Koš ze vzdálenosti větší než 6,75 m

10.2.2.  Koš, dosažený ze vzdálenosti větší než 6,75 m má u nejmladších a mladších mini hodnotu 2 bodů.
V kategorii starších mini se střelba z tříbodové vzdálenosti hodnotí třemi body.

10.2.3.  Při osobní chybě proti hráči střílejícímu ze vzdálenosti za čarou 6,75 m jsou soupeři přiznány jen dva trestné hody (nejmladší a mladší mini), tři trestné hody (starší mini).

10.3. Prodloužení

10.3.1.  V případě nerozhodného výsledku na konci čtvrté čtvrtiny utkání se zápas prodlužuje tolikrát o 5 minut, než padne rozhodnutí.

10.3.2.  Pro sestavu v prodloužení neplatí omezení čl. 5.1.

10.4. Čára trestného hodu

10.4.1.  V kategorii nejmladšího a mladšího minižactva je vzdálenost čáry trestného hodu od desky 380 cm.

10.5. Zápis o utkání

10.5.1.  V utkáních minibasketbalu se používá   “Zápis o utkání v minibasketbalu“.

Ve všech ostatních případech se neliší Pravidla minibasketbalu od Pravidel basketbalu, používaných v aktuálním období v soutěžích ČBF.

Text pravidel je schválen Českou asociací minibasketbalu (ČAMB), s platností od 30.5. 2021

Tímto se ruší platnost pravidel minibasketbalu, vydaných před tímto datem.

 

Praha, 30.5.2021

Ing. Petr Čeněk
předseda ČAMB 

 

Pravidla minibasketbalu ke stažení ZDE .

Pravidla hry s menším počtem hráčů na hřišti ke stažení ZDE.