Pro trenéry - chatuj s kolegy  -> NF Roudnice
Vložit příspěvek do tématu
captcha image


Hodnocení delegáta post Zasláno: 30.3.2014 21:25
 
81
Hodnocení delegáta
 
7. Hodnocení organizace turnaje
Turnaj byl skvěle připraven a zorganizován. Organizační tým odvedl velký kus
práce, která se povedla. Obě haly byly pro tuto kategorii více než vyhovující a
zejména hala „Pod Lipou“ poskytovala skvělé zázemí. Menší nevýhodou byla
vzdálenost mezi halami, kterou však Roudničtí kompenzovali poskytováním tzv.
„basket busu“, který družstvům při přemisťování mezi halami a jídelnou hodně
pomáhal. Asi ne všichni byli maximálně spokojeni s ubytováním, ale není
v silách pořadatele, zejména v menších městech zabezpečit dostatečnou kvalitu
ubytování, protože i ta má svou hranici. Skvělý byl i doprovodný program NF.
V jeho rámci byl zabezpečen pěkný zahajovácí ceremoniál. Skvělým počinem
byla i beseda s trenérem Michalem Ježdíkem a Jiřím Welschem, která byla
zařazena do programu v pátek večer. Velmi zdařilé bylo i závěrečné zakončení
turnaje. Pořadatelé také zajistili pro hráče dostatečné množství velmi pěkných
cen. Přenos TV COM byl zajišťován až poslední den při zápasech o umístění.
Dobře a aktuálně fungoval i web NF. Nejlepším důkazem o skvělém NF
přidávají statistická čísla. Na zápase 3. ligy mezi Roudnicí a Měcholupy, který
se hrál v neděli odpoledne bylo přítomno 370 diváků. Finálové utkání NF
sledovalo 940 diváků, čímž možná poprvé v historii v Roudnici basketbal
porazil fotbal a tomu se musí hlasitě aplaudovat.
Pořadatelé se vzhledem k počtu 16 týmu pořadatelství zhostili na výbornou a
vždy je budu doporučovat pro pořádání podobných akcí.
8. Závěr, doporučení, různé
Tady
oddělovač
odpovědět nahoru
Hodnocení delegáta post Zasláno: 30.3.2014 20:21
 
80
hodnocení
 
7. Hodnocení organizace turnaje
Turnaj byl skv
ě
le p
ř
ipraven a zorganizován. Organiza
č
ní tým odvedl velký kus
práce, která se povedla. Ob
ě
haly byly pro tuto kategorii více než vyhovující a
zejména hala „Pod Lipou“ poskytovala skv
ě
lé zázemí. Menší nevýhodou byla
vzdálenost mezi halami, kterou však Roudni
č
tí kompenzovali poskytováním tzv.
„basket busu“, který družstv
ů
m p
ř
i p
ř
emis
ť
ování mezi halami a jídelnou hodn
ě
pomáhal. Asi ne všichni byli maximáln
ě
spokojeni s ubytováním, ale není
v silách po
ř
adatele, zejména v menších m
ě
stech zabezpe
č
it dostate
č
nou kvalitu
ubytování, protože i ta má svou hranici. Skv
ě
lý byl i doprovodný program NF.
V jeho rámci byl zabezpe
č
en p
ě
kný zahajovácí ceremoniál. Skv
ě
lým po
č
inem
byla i beseda s trenérem Michalem Ježdíkem a Ji
ř
ím Welschem, která byla
za
ř
azena do programu v pátek ve
č
er. Velmi zda
ř
ilé bylo i záv
ě
re
č
né zakon
č
ení
turnaje. Po
ř
adatelé také zajistili pro hrá
č
e dostate
č
né množství velmi p
ě
kných
cen. P
ř
enos TV COM byl zajiš
ť
ován až poslední den p
ř
i zápasech o umíst
ě
ní.
Dob
ř
e a aktuáln
ě
fungoval i web NF. Nejlepším d
ů
kazem o skv
ě
lém NF
p
ř
idávají statistická
č
ísla. Na zápase 3. ligy mezi Roudnicí a M
ě
cholupy, který
se hrál v ned
ě
li odpoledne bylo p
ř
ítomno 370 divák
ů
. Finálové utkání NF
sledovalo 940 divák
ů
,
č
ímž možná poprvé v historii v Roudnici basketbal
porazil fotbal a tomu se musí hlasit
ě
aplaudovat.
Po
ř
adatelé se vzhledem k po
č
tu 16 týmu po
ř
adatelství zhostili na výbornou a
vždy je budu doporu
č
ovat pro po
ř
ádání podobných akcí.
oddělovač
odpovědět nahoru
Toušek - B.Slovanka post Zasláno: 6.1.2014 11:02
 
73
názor
 
Zdravím všechny fandy basketu a minibasketu obzvláště!
Nejdřív bych požádal Lukáše Zajíčka,aby nedělal předčasné závěry s ukončením činnosti na základě pitomých příspěvků. Také bych rád vyzval všechny nespokojené aby příště pomohli nejen klubu, kde hraje jejich potomek,ale celému českému basketbalu osobně! Určitě se dají akce dělat ještě lépe, s větší propagací a záběrem! Vždy se ze stran poražených najde nespokojenec! Ale hru hrají děti, tak jim jí nekažme! S vírou v lepší budoucnost české minibasketbalu všem přeji úspěšný rok bez zranění a spoustou skvělých basketbalových zážitků! Jiří Toušek
oddělovač
odpovědět nahoru
hráč post Zasláno: 8.5.2013 13:47
 
67
roudnice
 
Roudnici bych rád poděkoval hlavně kvůli Jiřímu Welschovi a pěknému nástupu
oddělovač
odpovědět nahoru
Zdeněk Krystlík post Zasláno: 7.5.2013 10:38
 
66
Poděkování
 
Chci taky pogratulovat celé Roudnici za NF.Nemyslím,že by se dalo cokoli vytknout organizační stránce a to přesto, že nejen já ale i mnozí situace znalejší, se báli ,že budou problémy. Naštěstí pro turnaj a děti nebyly a bezprostřední dojmy dětí jsou velice pozitivní.
Zde publikované žehrání pana Zikiho na výsledkový servis atp. Zajímal se podobně i o ostatní NF? Velice mě štvete.Protože jste člověk asi znalý a já s Vámi naprosto souhlasím stran přestupů.Považuji je za zločin na vlastních hráčích,kteří mohou doma akorát sledovat internet.(přestože , děkuji za odpověď p. Zajíčkovi, jich je "jen" 6-. I tak asi v 9 netáhli celou sezónu a někoho vlastního nechali doma :-((). Štvete mě, protže bych byl rád na Vaší straně, ale "zajíždění" do každého, navíc se špatnými informacemi,(hráči JOsefova), dehonestuje jinak názory, které bych rád podepsal.
Díky Roudnici, gratulace do Pardubic, Rychnova(narodil se mi tam otec) a ostatních měst VČ k vítězství v NF. Slíbil jsem panu Zajíčkovi ,že vyhrají supi ..... sorry , za rok :-)))
oddělovač
odpovědět nahoru
Jan Franěk BK REAL ROUDNICE N/L post Zasláno: 6.5.2013 10:44
 
65
NF-U12- ROUDNICE
 
Gratulace a poděkování pořádajícímu klubu BA 2006 prezidentovi J.P. za pořadatelsky zvládnutou akci která pobavila jak sportovce tak diváky. Veliké poděkování všem divákům kteří díky přátelskému fandění a společnému pozitivnímu podporování všech týmů hrajících na hřišti naplnili mou duši optimizmem do budoucnosti takových turnajů. Obrovské poděkování rozhodčím kteří odvedli kvalitní práci a i večerním posezením nad rozebírání zápasů se slabšími kolegy prováděli doškolení nad pravidly a jejich trpělivé vysvětlování svých výroků hráčům tak trenérům. Doufám že i náš klub BK REAL RCE kvalitním zázemím hlavní sportovní haly a já svoji obsluhou při večerních trenérských seancích jsme napomohli pozitivnímu pocitu z turnaje pro všechny zúčastněné. Přeji trenérům hodně štěstí a zdraví v jejich dobrovolné práci s našemi dětmi a hodně sportovních úspěchů. Nechci hodnotit sportovní stránku ale myslím že je potěšující zjištění že vzájemné zápasy velké pětky (Opava-Supi-BA06-Sokol-Pardub.) se vešli do rozdílu deseti bodů. Prostě štˇastnější vyhrál. Proto další setkání budou neméně zajímavá. A proto znovu- rodiče bavme se a budˇme rádi že nám děti sportují a netloustnou u compů....
oddělovač
odpovědět nahoru
Jaroslav Pazourek post Zasláno: 6.5.2013 8:48
 
64
dopis
 
Dobrý den vážení hráči, rodiče a trenéři. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří nám pomohli v Roudnici nad Labem zorganizovat tento krásný turnaj. Kromě skvělých zápasů, které v závěrečných částech turnaje sledovalo místy okolo 1000 diváků, jsem moc rád, že slyším ze všech stran kladné hodnocení na volnočasové akce ( Setkání s M.Ježdíkem a J.Welschem, "Dětský den" a i Slavnostní zahájení podle reakcí získalo hodně bodů ). Velký kus práce odvedla celá pořadatelská skupina vč. dobrovolníků a novinky typu Basketbusu určitě přivítala všechna družstva. Těšíme se někdy v budoucnu opět na podobnou akci. S přátelským pozdravem všem nadšencům v našem basketbalovém hnutí. Jaroslav Pazourek, BA 2006´Roudnice nad Labem
oddělovač
odpovědět nahoru
MichalVinš post Zasláno: 5.5.2013 20:29
 
62
Za rok...a pokud možno každý rok na viděnou...
 
Jen malé "velké" poděkování... Blahopřeji všem roudnickým za skvělé MČR...skvělá práce... Jako rozhodčí, (který hanebně ovlivnil pár zápasů:) musím všem zúčastněným poděkovat za skvělý zážitek... Parta rozhodčích skvělá, výkony hráčů...vše na100pro... trenéři přátelští a rodiče - diváci , kteří vytvořili famózní kulisu..., organizátoři a pomocníci vyladění a discohraví... SUPER!!! Neřešme "mouchy" či jiný obtížný hmyz..., ať se minimálně ve stejném basketbalové počtu sejdem zase příště;)
oddělovač
odpovědět nahoru
Lukáš Zajíček post Zasláno: 5.5.2013 14:37
 
61
hráči
58
Zdeněk Krystlík řekl:

Sliboval jsem za sebe toleranci k nedostatkům, ale zbytečně. Zatím moc prima všechno,...

Tak aby se nešířily fámy tak dle soupisky pro NF mají Pardubice 6 hráčů kteří začínali jinde než v BK Pardubice . Snad to bude jako odpověď stačit
oddělovač
odpovědět nahoru
Lukáš Zajíček post Zasláno: 5.5.2013 13:09
 
60
opravdu stačí pořádně číst na webu
59
ziki řekl:

Pane Pazourku, jsem rád, že knížku pana Tomáše Periče četli i jiní, třeba Vojta...

Jak již jsem Vám jednou odpovídal že stačí číst na webu tak to platí znovu - finále se hraje od 15:00 proto tam výsledky nejsou. Jinak finálová utkání o umístění se objevují ve výsledkovém servisu postupně.
oddělovač
odpovědět nahoru
ziki post Zasláno: 5.5.2013 9:35
 
59
 
Pane Pazourku, jsem rád, že knížku pana Tomáše Periče četli i jiní, třeba Vojta Svoboda. Pod jeho slova se podepisuji. Napsal to stručně a jasně. Ale "roudnická karavana" určitě půjde dál, popel nasypaný na hlavu do měsíce odfouká vítr a přijde nová sezóna a roudničtí skauti opět do svých sítí v únoru nachytají pár rybiček pro ještě větší čest a slávu jejich klubu.
Opravdu je třeba, a to ze zcela principiálních důvodů, přestat kázat vodu a pít víno. Termín konce října pro uzavření přestupů v mini se mi jeví jako první a zásadní krok k tomu, aby se "administrativně zdatné" kluby nechlubily cizím peřím.
A dotaz na konec: Proč není ve výsledkovém servisu i výsledek finále? A nebo je to "po semifinálové prohře potopa"?
oddělovač
odpovědět nahoru
Zdeněk Krystlík post Zasláno: 5.5.2013 0:04
 
58
Pochvala pro Roudnici
 
Sliboval jsem za sebe toleranci k nedostatkům, ale zbytečně. Zatím moc prima všechno, včetně společenské části. Ale včera večer, nebo možná i později :-), jsem někde zaslechl , že v Pardubicích mají 4 vlastní odchovance a zbytek cizích hráčů. Prosím jestli by se to dalo uvést na pravou míru. Aspoň se pak takovéto pomluvy nebudou šířit v "kuloárech".
Díky,gratuluju k postupu do finále a těším se na zítra .
oddělovač
odpovědět nahoru
Petr post Zasláno: 4.5.2013 21:26
 
57
Pazourku
 
Pane Pazourku,
zase jste se odkopal.Svést prohru v semifinále na 12 letého hráče,že moc fauloval mi nepřijde moc výchovné.Opět se ukázalo,že Vám i té vaší akademii nejde až tak o výchovu hráčů,ale pouze o dosažení výsledku.Jen tak dále a v příštích sezonách vám na hostování nikdo nikoho nepujčí.
Vaše doslovný citace:Časté faulování hráče Vlasáka
zápas rozhodlo.
oddělovač
odpovědět nahoru
Anonym post Zasláno: 2.5.2013 14:42
 
56
 
http://www.ba.rete.cz/vysledkovy-servis.html
oddělovač
odpovědět nahoru
Radek post Zasláno: 2.5.2013 12:31
 
55
dotaz
 
Dobrý den vážení organizátoři NF v Roudnici.
Chtěl jsem se pouze zeptat,zda budou nějaké zápasy přenášeny na TV Com.
Má druhá otázka se týká výsledkového servisu.
Teď je cca hodinu po skončení zápasů ve skupinách C a D a výsledky nejsou doposud zadané.
Děkuji za odpověď.R.
oddělovač
odpovědět nahoru
Headcoach Jižních Supů post Zasláno: 1.5.2013 8:13
 
54
Ach, ty medaile!
 
Basketu zdar!
Tak je mi trochu smutno, kam se zvrtla diskuze o přestupech a hostování. Věcné protiargumenty proti jejich zákazu v minižactvu zde nikdo nezmínil, zato tu do sebe mnozí šijete hlava nehlava a nešetříte ani 9-leté děti  Na VH minibasketu jsem bohužel nebyl, o jarních prázdninách jsem se musel věnovat rodince na dovolené (tolerance mé ženy vůči mému basketbalovému vytížení má své meze). Co se tedy týče přestupů a hostování - existují dnes kluby, které bohužel nemají v ročníku dostatek hráčů, aby se vůbec mohly přihlásit do soutěže. Pak nechť tito hráči hostují či přestoupí na celou sezonu a přestupní období v minižactvu uzavřeme na konci řijna. Současný stav, kdy nejmenovaným klubům vyhrávají na NF medaile hráči, kteří byli pro tento účel staženi na konci února a kteří z týmu vystrnadí hráče, jež se o postup na NF v průběhu sezony zasloužili, je čiročirý blázinec přehnaně ambiciózních trenérů či rodičů, který nemá v mnoha jiných zemích obdoby. Tam se totiž mimojiné v minižactvu o medaile vůbec nehraje, důraz se klade na zábavnost hry a v utkáních se využívá přirozené soutěživosti dětí (v této souvislosti také doporučuji knihu pana Tomáše Periče, ke které se opakovaně s pokorou vracím). Vytváří to daleko přátelštější prostředí v minibasketbale a umožňuje trenérům soustředit se na poctivý rozvoj individuálních schopností a dovedností jednotlivých hráčů. Docela kontrast s naším „pupkem světa“, kdy si jdou rodiče „znepřátelených týmů“ často po krku navzájem a nešetří ani rozhodčí, trenéři hnáni touhou „vyhrát zlaté prase“ obcházejí pravidlo obranných vteřin odstoupenou obranou („ale hlavně nesmíš mít tu nohu v bedně!“) a desetiletí hráči svázaní taktikou hlásí v útoku jednu akci za druhou, místo aby běhali, házeli na koš a dělali chyby, které do minibasketbalu patří a které je basketbalově posunou. Nedivme se jim, že to mnozí v 15 letech zabalí, když je příliš brzy učíme to, co by měli umět až daleko, daleko později…
Trochu jsem se rozohnil, každopádně velmi rád proberu téma hostování a přestupů s kýmkoliv přes tuto diskuzi, na NF v Roudnici, na mailu jiznisupi@seznam.cz či na mobilu 604983100. Předesílám, že ani argument „stahujeme toho hráče z malého klubu, aby měl šanci si zahrát na NF proti nejlepším z republiky“ u mě neobstojí! Je přeci spousta kvalitně obsazených mimosezónních turnajů, o možnosti hrát ve svém mateřském klubu za starší kategorii ani nemluvě…
Přeji všem krásný svátek práce / lásky (každému dle jeho gusta)!
Vojtěch Svoboda, headcoach Jižních Supů (účastníka NF z periferie Prahy)
oddělovač
odpovědět nahoru
Zajíček Lukáš post Zasláno: 29.4.2013 14:14
 
53
Pelhřimov a další
52
Jan Franěk BK REAL ROUDNICE N/L řekl:

Začnu s tím že v Pelhřimově mají ženy skvělé buchty. Nádherné město pohostilo na...

Musím souhlasit a moc mě to těší.Jak Pelhřimov tak i ostatní organizátoři zvládli NF ,alespoň podle mých informací od delegátů a toho co jsem mohl vidět na TV Com , na jedničku. Za to patří velký dík.
oddělovač
odpovědět nahoru
Jan Franěk BK REAL ROUDNICE N/L post Zasláno: 29.4.2013 9:54
 
52
U11 PELHŘIMOV
 
Začnu s tím že v Pelhřimově mají ženy skvělé buchty.
Nádherné město pohostilo na svém Národním Finále všechny dobrou náladou a skvělou atmosférou. Organizace klapala a skluzy nebyly nijak veliké. V občerstvovnách překvapily místní maminky domácím pečením a tak bylo denně několik druhů dusivek, perníků atd..
V hledišti se sešla dobrá parta rodičů a atmosféra byla pozitivní pro děti které na hřišti odevzdávali všechno. Za mne jako diváka má Pelhřimov za pořadatelství, diváci za podporu, a kluci na hřišti za výkony naprosto jasnou jedničku.
Sportovní stránku necht si zhodnotí ti co se neradi podepisují.
J.F.
oddělovač
odpovědět nahoru
Zajíček Lukáš post Zasláno: 26.4.2013 10:27
 
48
U14
 
Tak mi to nedalo a raději jsem se podíval na statistiky na ČBF jestli tam není chyba nebo tak a opravdu jak jsem napsal mimo jednoho hráče mají všichni nad Vámi uváděných 50% naopak většina má 100%. A toto mě právě mrzí - jízlivé poznámky které si neověříte to je opravdu jako styl politiků o kterém píšete je škoda že se nikdo místo toho nepozastaví nad tím že klub z malého města bez centra či střediska mládeže a tedy i bez dotací od státu drží úroveň družstva a zároveň dělá basketbal pro holky i kluky kterých má přes 120 od přípravky až po u17. Stále více mne přesvědčujete že má vize o práci pro děti v přátelském prostředí je boj s větrnými mlýny a bude pro mne lepší to přenechat Vám nepodepsaným a věnovat se svým aktivitám pro ty kteří to oceňují a to nejen v basketbalu ale třeba i na letním táboru kde nejde o medaile a přesto tam jezdím a pomáhám.Přeji krásný den.
oddělovač
odpovědět nahoru
Zdeněk Krystlík post Zasláno: 24.4.2013 8:22
 
44
P.S.
 
Ještě jsem zapomněl panu Pazourkovi popřát , aby tuto náročnou akci zvládl na pochvalu a za nás slíbit, že budeme tolerantní k ev. organizačním chybičkám. Nenechte se otrávit, ten, kdo hodnotí morální charakter devítiletého kluka v této diskuzi, by sám měl požádat admina, aby jeho příspěvek stáhl. To, podle mě, sem opravdu nepatří. Děti se tu snad neprobírají. Z.K.
oddělovač
odpovědět nahoru

1 2 >